Артемьевский кенорнын ашық игеруге жоба жасау

5,000 

Availability: In Stock

Категория:

                                                   МАЗМҰНЫ

  КІРІСПЕ 10
1. Кенорны жайлы жалпы мағлұмат 11
1.1 Кен орнының геологиялық сипаттамасы 12
1.2 Кенорнының гидрогеологиялық сипаттамасы 13
1.3 Кен орнының барлануы және пайдалы кен байлығының қорлары 13
1.4 Кенорнының стратиграфиялық құрылысы 13
2 Жобаны жасауға арналған негізгі мәліметтер 15
2.1 Карьер жағдауларының құлау бұрыштарын анықтау 15
2.2 Карьердің күнтізбелік          жұмыс        режимі.       Аршу         мен          өндіру жұмыстарын ұйымдастыру 16
3 Тау-кен бөлімі бойынша мәселелерді шешуге арналған теориялық негіздеу мен есептеу 18
3.1 Карьердің соңғы тереңдігін анықтау 18
3.2 Кен орны нұсқауларындағы аршу жыныстарының көлемі және пайдалы кенбайлықтың өндірістік қоры 18
3.3 Кенорнын ашу әдісін таңдау және негіздеу 21
3.4 Қазу жүйесін таңдау және оның элементтерін есептеу 25
3.5 Бұрғылау-аттыру жұмыстары 27
3.6 Аттыру жұмыстарының параметрлерін анықтау 32
3.7 Қазу-тиеу жұмыстары 34
3.8 Карьердегі үйінділеу жұмыстарын ұйымдастыру (Арнайы бөлім) 36
3.9 Ашық тау кен жұмыстарымен бұзылған жерлерді қалпына келтіру 39
3.10 Үйінді және рекультивациялау жұмыстарын жүргізудегі қауіпсіздік ережелері 41
4 Тасымалдау жұмыстары 42
4.1 Көлік түрін таңдау 42
4.2 Автоөзітүсіргіштің қозғалыс жылдамдықтарын есептеу 44
4.3 Тартым есептеулері 47
4.4 Автоөзітүсіргіш рейсінің уақыты мен өнімділігін есептеу 49
4.5 Автокөліктің пайдаланым есептеулері 51
5 Карьер аэрологиясы 53
5.1 Ауданның микроклиматы 53
5.2 Карьердің атмосферасының ластау көздері және шаңбасу әдістері 55
6 Еңбек қорғау бөлімі 62
6.1 Қауіпті және зиянды факторлар сараптамасы 62
6.2 Ұйымдасыру іс-шаралары 62
6.3 Өртке қарсы шаралар 65
7 Негізгі жоспар 66
8 Экономикалық бөлім 68
8.1 Рудниктегі жұмыс істеу тәртібі 68
8.2 Рудниктің құрылысына жұмсалатын қаржы есебі 70

 

8.3 Руда мен аршудың өзіндік құнының шығаруының есебі 72
8.4 Басқарушылар мен мамандардың еңбек ақысының есебі 73
8.5 Пайда өнімділігінің есебі 74
8.6 Салықтар 75
9 Алынған нәтижелерді талдау 77
10 Тұжырымдар мен ұсыныстар 78
  Қорытынды 80
  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 81

 

 

Информация о продавце

Back to top
X