Көксу кенорнын ашық игеруге жоба жасау

5,000 

Availability: In Stock

Категория:

МАЗМҰНЫ

 

Кіріспе……………………………………………   10 ……………….

 • Кенорны жайлы мәліметтер, геологиялық 11 сипаты……..…….…..
  • “Қаражыра” кен орнының тау-кен геологиялық 11 ерекшеліктері…
  • Гидрогеологиялық 11 сипаты……………………………………………………….
  • Жер қойнауындағы көмірдің геологиялық 12 қорлары және сапасы.
  • Көмір тақталарының 12 сипаттамасы…………………………………………….
 • Жобаны жасауға арналған негізгі мәліметтер 14

…………………………..

 • Тау-кен жұмыстарын кешенді механизациялаудың

қабылданған желісі, негізгі технологиялық процестердегі

 

қажет жабдықтардың

түрлері……………………………………………………………..                             14

 • Карьер жағдауларының құлау бұрыштырын 14 анықтау……………….
 • Пайдалы қазбаны қазудың, аршудың өзіндік құны мен шектік 15 аршу коэффициентін анықтау…………………………………………………..
 • Белгіленген кондиция мөлшері, көмір тақтаның қуаты 16

негізінде сілемді көмкеру………………………………………………………………………..

 • Кен орнын қазу кезіндегі пайдалы қазбаның құнарсыздануы 16 мен жоғалымы……………………………………………………………………………… …
 • Ашық кен жұмыстарының күнтізбелік тәртібі. Аршу мен 19 өндіру жұмыстарын ұйымдастыру……………………………………………………….
 • Ашық кеніштің бас параметрлерін 19

анықтау………………………………

 • Тау-кен және арнайы бөлім бойынша мәселелерді шешуге

арналған теориялық негіздеу мен

25 есептеулер…………………………….

 • Карьер алабын ашу және оның 25 құрылысы…………………………………
 • Қазу жүйесі 26

……………………………………………………………………………..

 • азу- тиеу ж мыстары…………………………………….……….. 29
 • Үйіндісалудың тиімді технологиясын таңдау және бұзылған

жерлерді қалпына келтіру (арнайы

34 бөлім)…………………………………

 • Бульдозерлік үйіндісалу технологиясы және оны ұйымдастыру      34
 • Үйінділердің орналасу орнын таңдау және үйінділердің 35 параметрлерін анықтау……………………………………………………………..
 • йінді салымыны технологиялы параметрлерін, йінді

жабды      тарыны німділігі мен       ажетті ж   мыс ж   не

 

инвентарлы паркін есептеу……………………………………………………..

36

 • Бұзылған жерлерді қалпына келтіру 39

жұмыстары……………………….

 • Топырақтын құнарлы кабатын жинап алу, қоймалау және төгу

технологиялық

41 схемалары………………………………………………………..

 • Үйінді және рекультивациялау жұмыстарын жүргізудегі  қауіпсіздік ережелері

44

……………………………………………………………….

 • Тасымалдау машиналары………………………………………….. 45
  • Карьер көлігінің түрін 45 таңдау……………………………………………………
  • Автосамосвал қозғалысының жылдамдығын 47 анықтау……………….
 • Карьер 57 аэрологиясы………………………………………………………………….
  • Карьердегі ауа ағындарының 57 бағыты………………………………………..
  • Табиғи динамикалық желдету 57 сұлбасы……………………………………..
  • Карьер атмосферасын ластау көздері және басудың 58 тәсілдері……
  • Карьер аэрологиясының техника-экономикалық 60 көрсеткіштері..
 • Қауіпсіздік және еңбекті 62 қорғау………………………………………………..
  • Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар сараптамасы 62

…………..

 • Ұйымдастыру іс- 62 шаралары………………………………………………………
 • Техникалық іс- 63 шаралар…………………………………………………………….
 • Санитарлы-гигиеналық іс- 65 шаралар……………………………………………
 • Өртке қарсы іс- 67 шаралар……………………………………………………………
 • Негізгі 68 жоспар………………………………………………………………………….
 • Экономикалық 69 бөлім……………………………………………………………….
  • Карьердің жұмыс режимін 69

негіздеу………………………………………….

 • Басқару схемасын таңдау, әкімшілік шаруашылық

шағындарды

69 есептеу………………………………………………………………………………….. ..

 • Тау-кен жұмыстарына орналған 70 шығындар………………………………
 • Үймереттер мен ғимараттар арналған күрделі 70 шығындар………….
 • Жабдықтарды сатып алуға арналған күрделі 70 шығындар……………
 • Жиынтық сметаны 72 есептеу……………………………………………………….
 • Еңбек 73 ақы…………………………………………………………………………………
 • Алынған нәтижелерді 76 талдау…………………………………………………….
 • Тұжырымдар мен 77 ұсыныстар……………………………………………………

Қорытынды………………………………………………………………………….         78

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі…………………………….         79

Информация о продавце

Back to top
X