Майқаин кен орынын ашу, қазу және маркшейдерлік іспен қамтамасыз ету

5,000 

Availability: In Stock

Категория:

МАЗМҰНЫ

 

  КІРІСПЕ 10
1 Қысқаша геологиялық сипаттамасы 11
1.1 Майқайың кенді белдеуі 13
1.2 Кенорынның геологиялық сипаттамасы, рудалы дененің морфологиясы және жатыс жағдайы 14
1.3 Тектоникасы 15
1.4 Кенорнының  гидрогеологиялық  сипаттамасы 18
     2 Тау-кен бөлімі 20
2.1 Ашу жұмыстары 20
2.2 Ашу тәсілін таңдау 21
2.3 Кенді қазу жүйесі 25
2.4 Жүйенің параметірлерін анықтау 29
3 Тау-кен жұмыстарын геодезиялық қамтамасыз ету 31
3.1 Триангуляция 32
3.1.1 Триангуляция дәлдігін алдын ала есептеу 34
3.2 Полигонометрия 34
3.3 Трелатерация әдісі 35
4 Тау-кен жұмыстарын маркшейдерлік қамтамасыз ету 37
4.1 Өндіріс алаңын жобалау 38
4.2 Жер астындағы түсірістерді бір тік оқпан арқылы бағдарлау 39
4.3  ДА – 2 ұзындық өлшегішімен биіктік белгісін беру 41
4.4 Жер астындағы түсірістерді бір тік оқпан арқылы төртбұрыштар әдісі бағдарлау  жалғастыру 43
4.5 Жер асты қазбаларының ішінде жүргізілетін  нивелирлеу 48
4.5.1 Геометриялық нивелирлеу 50
4.5.2 Тригонометриялық нивелирлеу 53
4.6 Кен қазбаларына горизонталь жазықтықта бағыт беру 54
4.7 Кен қазбаларына вертикаль жазықтықта бағыт беру 55
4.8 Тахеометрлік түсіріс 56
5 Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі 57
5.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар сараптамасы 57
5.2 Майқайыңалтын кенорныннда қауіпті және зиянды факторлар 57
5.3  Өндірістік санитария және еңбек гигиенасы 58
5.4 Электрқауіпсіздігін қамтамасыз ету 61
5.5 Жер астындағы атылғыш зат қоймаларының орналасу тәртібі 62
5.6 Өртке қарсы іс-шаралар 63
5.7 Жер асты маркшейдерлік жұмыстарын жүргізу кезіндегі техника қауіпсіздігі 64
      6 Өнеркәсіп орынының техника-экономикалық көрсеткіштер 68
7 Тау-кен жыныстарының отырылуын, опырылуын бақылауға арналған бақылау стансаларын жер асты қазбаларында орналастырудың ерекшеліктері 69
7.1 Жер асты қазбаларында массивтерде аспаптық бақылау 69
7.1.1 Өндірістегі маркшейдерлік – геодезиялық аспаптарды бақылау әдістері. 69
7.1.2 Бақылау бекеттерiн салу орынының дәйектемесi 70
7.1.3 Қазбаның төнбе бүйірінің немесе қабырға бүйірінің массивтардың жағдайын аспаптық қадағалау әдісі 72
7.1.4 Негізгі және жұмыс реперлерінің құрылымы 73
7.2 Маркшейдерлік – геодезиялық бақылау аспаптары 75
7.2.1 Аспаптық бақылау нәтижелерінің өңдеуі 80
7.3  «Майқайың» Кенорнының жер асты өндірудегі қазбаның төнбе бүйірінің немесе қабырға бүйірінің геомеханикалық жағдайын сараптау 82
  ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ  
  ҚОРЫТЫНДЫ  

Информация о продавце

Back to top
X