Оңтүстік Маңғышлақ мұнайгаздылы бассейнінің геологиясы мен мұнайгаздылығы және Айрантақыр алаңында қосымша барлау жобасы

5,000 

Availability: In Stock

Категория:

МАЗМҰНЫ

1 Геологиялық бөлім
1.1 Алаңның географиялық – экономикалық жағдайлары
1.2 Алаңның геологиялық – геофизикалық зерттелу тарихы
1.3 Литологиялық – стратиграфиялық қима сипаттамасы
1.4 Тектоникасы
1.5 Мұнайгаздылығы
1.5.1 Мұнайгаз жатындарының қалыптасуы (арнайы бөлім)
1.5.1.1 Мұнай мен газ жатындарының қалыптасуы мен орналасуының кейбір сұрақтары
1.5.1.2 Мұнайгаз жатындарының қалыптасуының негізгі сатылары
1.6 Жер асты суларының сипаттамасы
2 Жобалық (әдістемелік) бөлім
2.1 Іздеу және барлау жұмыстарының әдістемесі мен көлемі
2.2 Іздестіру ұңғымаларын орналастыру жүйесі
2.3 Мұнай және газ қорларын есептеу
2.4 Ұңғымалар конструкциясын негіздеу
2.5 Шегендеу тізбектерінің диаметрлерін таңдау
2.6 Пайдалану тізбегін цементтеуге есептеу
2.7 Геологиялық –геофизикалық зерттеулері
2.8 Керн үлгітасын және шлам үлгілерін алу, өнімді белдемдерді сынамалау
2.9 Өнімді горизонттарды байқау және сынау
3 Экономикалық бөлім
3.1 Мұнай мен газға геологиялық барлау жұмыстарын ұйымдастыру
3.2 Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру
3.3 Материалдық – техникалық жабдықтауды ұйымдастыру
3.4 Негізгі техникалық – экономикалық көрсеткіштерді есептеу
3.5 Жобалау ұңғымасының құрылысын қаржыландыру
4 Еңбекті және қоршаған ортаны қорғау
4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды талдау
4.2 Қорғаныс шаралары
4.2.1 Жалпылама шаралар
4.3 Өндірістік санитария
4.3.1 Жалпылама шаралар
4.4 Өндірістік шағын климат
4.5 Өндірістік жарықтама
4.6 Техника қауіпсіздігі
4.7 Электр қауіпсіздігі
4.8 Өрт қауіпсіздігі
4.9 Қоршаған ортаны қорғау
4.10 Су ресурстарын қорғау
4.11 Жер ресурстарын қорғау
4.12 Атмосфералық ауаны қорғау
4.13 Литосфераны (топырақты, жер қойнауын) қорғау
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

Информация о продавце

Back to top
X