Тау-кен өнеркәсібінің электрлік қамтамасыз етуді есептеуге арналған бағдарламалық модульді жасау

5,000 

Availability: In Stock

Категория:

МАЗМҰНЫ

Кіріспе 10
1                   Кен орны ауданының қысқаша сипаттамасы 12
1.1            Зерттеу объектісінің сипаты 12
1.2            Бапы кен орнының геологиялық құрылымы 12
1.3            Кәсіпорынды автоматтандыру мәселелерінің актуальділігі 17
1.4            Тау ісіндегі ақпараттық технологиялар 19
1.5            Электр энергетикасының нормативті базасының сараптамасы және оның кәсіпорынның техникалық-экономикалық көрсеткіштеріне ықпалы 25
2                   Таулы аймақтардағы кәсіпорындарды энергия қуатымен қамтамасыз ету бойынша жалпы мәлімет 27
2.1            380 В кернеуінде карьерді электрмен жабдықтау 32
2.2            Релелік қорғаныш пен автоматтандыру 33
2.3            Тұйықталудың қорғанышы 34
2.4            Энергия қуатын тасымалдау желілері 37
2.5            Электр жабдықтары 37
2.6            Электрмен жарықтандыру 39
2.7            Электр құрылғыларымен жұмыс істеген кездегі қауіпсіздік ережелері 42
3 Бағдарламаның интерфейсін әзірлеу 44
3.1 Бағдарламалық модульдың жазу кезінде қолданылған техникалық құралғылар 46
3.2 Бағдарламалық модульді  жүктеу 46
3.3 Енгізілетін ақпарат 46
3.4     Шығатын қорытынды  ақпараттар 46
4        Экономикалық бөлім 49
4.1  Бағдарламалық құралды жасаудың құнын есептеу 49
4.2     Бағдарламалық өнімнің экономикалық тиімділігін есептеу 52
4.2.1  Бағдарламалық өнімді құруға кеткен шығындарды есептеу 52
4.2.2  Тапсырманы шешу алгоритмін құруға кеткен шығындарды есептеу 52
4.2.3  Бағдарламалық өнімді дұрыстауға кеткен шығындарды есептеу 53
4.2.4  Бағдарламалық өнімді енгізуге кеткен шығындарды есептеу 54
4.2.5  Қажетті техникалық құралдар кешенін алуға кеткен шығындарды есептеу 54
4.2.6  Бағдарламалық өнімді енгізуге дейін кеткен шығындарды есептеу 55
4.2.7  Бағдарламалық өнімді енгізуден кейінгі  шығындарды есептеу 55
4.2.8  Бағдарламалық өнімді енгізуден келген үнемді есептеу 56
5        Қауіпсіздік және еңбек қорғау 58
5.1     Қазақстан Республикасының еңбек қорғау саласындағы негізгі                             заңдық актілері 58
5.2      Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар сараптамасы 59
5.3      Техникалық іс-шаралар 60
5.3.1   Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету 60
5.3.2   Шаң-тозаң және улы газдармен күресудің шаралары 62
5.3.3   Карьердегі шаң- тозаңды басу әдістері. 62
5.3.4   Желдету 63
5.4      Санитарлы – тазалық (гигиеналық) ic-шаралары 63
5.4.1   Тұрмыстық  ұйымдастыру шаралары 64
5.4.1.1 Кәсіпорын алаңын жоспарлау және жайластыру, санитарлы қорғаныс аймағы 64
5.4.2   Жұмыс орындарын шу және дірілден қорғау 65
5.4.3   Жасанды жарықтандыру 68
5.4.4   Жұмыс орындарын аттестациядан өткізу 69
5.5      Өртке қарсы қолданылатын іс-шаралар 72
Қорытынды 74
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 75

Информация о продавце

Back to top
X