Шығыс Қамыс кенорнындағы Карьердің түпкі тереңдігін және оның өлшемдерін анықтаудың ақпараттық жүйелерін анықтау

5,000 

Availability: In Stock

Категория:

 

МАЗМҰНЫ

 

Кіріспе 10
1 Кен орны жайлы мәліметтер, геологиялық сипаты 11
1.1 Кенорны жайлы жалпы мағлұматтар – 11
1.2 Кенорынның геологиялық құрылымы 11
1.3 Кендердің технологиялық қасиеттері мен заттық құрамы 14
1.4 Кенорынның гидрогеологиялық сипаттамасы 17
1.5 Кенорнының инженерлік – геологиялық сипаттамасы 18
1.6 Марганец кенінің қорлары 20
2-Тау-кен  бөлімі бойынша мәселелерді шешуге арналған теориялық негіздеулер  мен есептеулер 22
2.1 Тау-кен жұмыстарын кешенді механикаландырудың қабылданған сұлбасы 22
2.2 Карьер жағдауларының құлау бұрыштарын анықтау 22
2.3 Карьердің түпкі тереңдігін және оның өлшемдерін  анықтау 24
2.4 Негізгі технологиялық процестердің жабдықтар кешенін негіздеу 27
2.5 Карьер алаңын  ашу тәсілін  таңдау және негіздеу 29
2.6 Карьердің қызмет ету мерзімін анықтау 34
3 Карьердің түпкі тереңдігін және оның параметрлерін есептейтін бағдарламалық жүйе құру 35
3.1 Delphi бағдарламалау ортасы 35
3.2 Кіріс және шығыс мәліметтері 38
3.3 Математикалық есептеулер 40
3.4 Есептеу алгоритмі 40
3.5 Бағдарламалық жүйені пайдалану 48
4 Қауіпсіздік және еңбекті қорғау 54
4.1 Қазақстан Республикасының еңбек қорғау саласындағы негізгі                             заңдық актілері 54
4.2   Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар сараптамасы 55
4.3 Техникалық іс-шаралар 56
4.3.1 Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету 56
4.4.1  Тау-кен машиналары мен механизмдерді пайдалану  қауіпсіздігі 58
4.4.2 Қысыммен жұмыс атқаратын қондырғылардың қауіпсіздігі 58
4.4.3  Шаң-тозаң және улы газдармен күресудің шаралары 58
4.4.4  Карьердегі шаң- тозаңды басу әдістері. 59
4.4.5 Желдету 59
4.5  Санитарлы – тазалық (гигиеналық) ic-шаралары 60
4.5.1 Тұрмыстық  ұйымдастыру шаралары 61
4.5.1.1 Кәсіпорын алаңын жоспарлау және жайластыру, санитарлы қорғаныс аймағы 61
4.5.2   Жұмыс орындарын шу және дірілден қорғау 64
4.5.3  Жасанды жарықтандыру 65
4.5.4 Жұмыс орнындағы микроклиматтың нормативті көрсеткіштерін қамтамасыз ету 66
4.5.5 Жұмыс орындарын аттестациядан өткізу 68
4.6 Өртке қарсы қолданылатын іс-шаралар 69
5-Экономикалық бөлім 71
5.1-Бағдарламалық құралды жасаудың құнын есептеу 71
5.2-Бағдарламалық өнімнің экономикалық тиімділігін есептеу 73
5.2.1-Бағдарламалық өнімді құруға кеткен шығындарды есептеу 73
5.2.2-Тапсырманы шешу алгоритмін құруға кеткен шығындарды есептеу 74
5.2.3-Бағдарламалық өнімді дұрыстауға кеткен шығындарды есептеу 74
5.2.4-Бағдарламалық өнімді енгізуге кеткен шығындарды есептеу 75
5.2.5-Қажетті техникалық құралдар кешенін алуға кеткен шығындарды есептеу 76
5.2.6 Бағдарламалық өнімді енгізуге дейін кеткен шығындарды есептеу 76
5.2.7 Бағдарламалық өнімді енгізуден кейінгі  шығындарды есептеу 77
5.2.8 Бағдарламалық өнімді енгізуден келген үнемді есептеу 78
Қорытынды 80
Пайдаланылған әдебиеттер 81

Информация о продавце

Back to top
X