Қазақтың қолөнері сайтын өңдеу

5,000 

Availability: In Stock

Категория:

МАЗМҰНЫ

  Кіріспе 10
1 «Қазақтың қолөнері» ақпараттық порталын құруды негіздеу 12
1.1 Қазіргі таңдағы ақпараттық порталдарға шолу 12
1.2 World Wide Web құрылымы 14
1.3 Заманауи порталдарға шолу, талдау жасау 16
1.4 «Қазақтың қолөнері» ақпараттық порталының құрылымы және ерекшелігі 20
1.5 Есептің қойылымы 21
2 «Қазақтың қолөнері» ақпараттық порталын жобалау және оның бағдарламалық орындалуы  

23

2.1 Ақпараттық порталды құруға арналған құралдарды таңдауды негіздеу  

23

2.2 PHP программалау тілін сипаттау 26
2.3 HTML тілін таңдауды негіздеу 34
2.4 MySQL мәліметтер базасын таңдуды негіздеу 45
3 Жобалау бөлімі 49
3.1 Зат облысын модельдеу 49
3.2 Ratіonal Rose аспабымен жұмыс 50
3.3 Прецеденттер диаграммасы 52
3.4 Тізбектер диаграммасы 54
3.5 Кооперация диаграммасы 55
3.6 Кластар диаграммасы 56
3.7 Күй диаграммасы 57
4 Қолданбалы бөлім 58
4.1 «Қазақтың қолөнері» ақпарттық порталында жұмыс істеу 58
4.2 Қолданушының ақпараттық порталмен жұмыс істеуі 59
4.3 Администратордың ақпараттық порталды мәліметтер мен толтыруы және өзгертуі  

66

4.4 Техникалық құралдарға қойылытын талаптар 68
5 Экономикалық бөлім 69
5.1 «Қазақтың қолөнері» ақпараттық порталын техникалық-экономикалық негіздеу  

69

5.2 Сайт материалдарын сараптауға кеткен шығындарды есептеу 70
5.3 Техникалық құралдар кешенін сатып алуға кеткен шығындар 70
5.4 Сайт жасауға кететін шығындарды есептеу 71
5.5 Веб-өңдеуге кететін шығындарды есептеу 71
5.6 Сайтты жазуға және түзетуге кететін шығындарды есептеу 73
5.7 Кірістер 75
5.8 Жылғы жалпы пайда 76
5.9 Экономикалық есептің жалпы қорытындысы 77
6 Қауіпсіздік және еңбек қорғау бөлімі 78
6.1 Еңбек қорғауды ұйымдастырудың құқықтық  негіздері 78
6.2 Техника қауіпсіздігі 83
6.3 Өндірістік санитария 85
6.4 Өрт қауіпсіздігі 90
  Қорытынды 92
  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 93
  А қосымшасы. Техникалық тапсырма 94
  Ә қосымшасы. Программа мәтіні 101
  Сипаттізім 112

 

Информация о продавце

Back to top
X