Қайта өндеу шикізаттарын, техногенді және минералды шикізаттарды өндеудің вакуумдық процестерінің физика-химиялық негіздерін зерттеу

5,000 

Availability: In Stock

Категория:

МАЗМҰНЫ

 

  Кіріспе 9
1 Әдеби шолу. Вакуумда элементтік күкіртті кобальтті сульфидирлеу диарсенидасы және термиялық жіктеуін зерттеу  

10

1.1 Термиялық мінезі бойынша кобальт арсенид және (CoAs2)  кобальтті диарсенид синтез зерттеулердің күйі  

11

2 Эксперименттік бөлiм 15
2.1 Кобальт моноарсенид синтезін және әдiстемесiн әзірлеу 15
2.1.1 CoAs синтезі үшiн (металлды кобальтты және мышьякты) таза бастапқы элементтері  алу  

15

2.1.2 CoAs синтезі және бастапқы CoAs сынаманың шарттарын таңдау  

15

2.1.3 Кобальт арсенидтті рентгенфазалық, термиялық,  минералогиялық және химиялық әдістермен идентификациялау  

16

2.2 Моноарсенид кобальттың термиялық жіктеулер заңдылықтарын  зерттеу  

18

2.2.1 Моноарсенид кобальтты төмендетілген қысымда термиялық орнықтылығын зерттеу  

18

2.2.2 Температурадан және қысымнан тәуелділікте CoAs мышьяктан айналдыру кинетикалық заңдылықтарын анықтау  

21

2.2.3 CoAs диссоциация  қысымын анықтау 24
2.3 Мышьякты айналдыруын CoAs қоспасынан элементтiк күкiртпен процесiн зерттеу  

25

2.3.1 Элементтiк күкiртпен CoAs реакциялары мүмкiнді термодинамикалық талдау  

25

2.3.2 Негiзгi факторларға байланысты CoAs пен элементтiк күкiртпен әрекеттесуiнде мышьякты айналдыру заңдылықтарын анықтау  

27

2.4 CoAs қоспасынан пиритпен мышьякты айналдыру процестерiн зерттеу  

32

2.4.1 CoAs – тың FeS2 – пен өзара-әрекеттесу реакциялар мүмкiндігін термодинамикалық талдау  

32

2.4.2 CoAs кобальттың қоспасынан пиритпен мышьякты айналдыруын негiзгi факторларынан заңдылықтарын анықтау  

33

3 Экономикалық бөлім 38
3.1 Зерттеуге кеткен шығынды есептеу 38
3.1.1 Негізгі және қосымша материалға кететін шығын 38
3.1.2 Электр энергияның шығынын есептеу 38
3.1.3 Суық суға кететін шығынды есептеу 38
3.1.4 Есеп шоты мен жалақыны есептеу 39
3.2.6 Жалпы шығынды есептеу 39
3.3 Өзіндік құнының өзгеруін есептеу 40
3.4 Зерттеу жұмысының экономикалық эффектісін есептеу 40
3.4.1 Зерттеу жұмысының есеп шотын есептеу 40
3.4.2 Зерттеудің рентабелділігін және тиімділігін есептеу 41
3.5 Техника-экономикалық көрсеткіштер 42
4 Қауіпсіздік және еңбекті қорғау 44
4.1 Заң 44
4.2 Қауіпті және зиянды факторларды анализдеу 44
4.3 Өндірістік санитария 45
4.3.1 Микроклимат параметрлері 45
4.3.2 Электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету 47
4.3.3 Жарықтандыруды ұйымдастыру 48
4.4 Өрт қауіпсіздігі 49
4.5 Техника қауіпсіздігі 51
4.6 Сорғыш  шкаф есебі 51
4.6.1 Жасанды жарықты есептеу 53
  Қорытынды 55
  Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 57

Информация о продавце

Back to top
X